สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!

ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุม อำเภอม่วงสามสิบ

Share

     วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายกวิชัย ศุภลักษณ์ นายก อบต.ยางสักฯ นำพนักงานส่วนตำบลยางสักฯ ร่วมบริจาคโลหิต ณ.หอประชุม อ.ม่วงสามสิบ