สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่

อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ บ้านนาดี หมู่ 2 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ

     โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ ดีกรีโรงเรียนรางวัลดีเด่นมากมาย เป็นโรงเรียนดี ศรีตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ตั้งอยู่ที่ บ้านนาดี หมู่ 2 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

"โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง" บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

วัดบ้านยางสักกระโพหลุ่ม

วัดบ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่ 7 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

วัดบ้านยางเครือ

วัดบ้านยางเครือ หมู่ 9 บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

วัดป่าสุภัททะมงคล (สาขา 35 วัดหนองป่าพง)

"วัดป่าสุภัททะมงคล" สาขาที่ 35 ของ วัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ที่ บ้านยางเครือ หมู่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...