สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดโครงการประกวดรำวงย้อนยุก และแข่งขหมอแคน ประจำปี 2561

      องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จัดโครงการประกวดรำวงย้อนยุก และแข่งขหมอแคน ประจำปี 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะทำงานเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการ คณะที่ 7

      องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมต้อนรับคณะทำงานเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการ คณะที่ 7 ตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำเพื่อชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการท้องถิ่นสะอาด หน้าบ้านน่ามอง กิจกรรมทำความสะอาด BIG CLENING DAY

      องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมโครงการท้องถิ่นสะอาด หน้าบ้านน่ามอง กิจกรรมทำความสะอาด BIG CLENING DAY 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

      องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรบัณฑิตน้อยสายสัมพันธ์วันปืดเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

      องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกิจกรรบัณฑิตน้อยสายสัมพันธ์วันปืดเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะกรรมการ สปสช. 2561

      องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมประชุมคณะกรรมการ สปสช. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

       องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อกล) นำไทยไร้ขยะ Change For Good เปลื่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า...

       องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อกล) นำไทยไร้ขยะ Change For Good เปลื่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า...

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 17